Podróże w Polsce: Lista światowego dziedzictwa UNESCO

DATE: 1st May 2020

AUTHOR: matthew

Wśród miejsc, które warto zobaczyć w Polsce znajdują się obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która w naszym kraju liczy 16 obiektów. Ich unikalność polega na wyjątkowej i powszechnej wartości dla całej ludzkości ze względu na szczególne znaczenie dla historii, sztuki, nauki, etnologii czy antropologii. Podpowiadamy, gdzie szukać tych obiektów.

Województwo małopolskie

W województwie małopolskim znajduje się największa liczba obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa. Wybierając się w okolice Krakowa można przy okazji zobaczyć wszystkie, lub przynajmniej jeden z obiektów z listy:

  • Stare Miasto w Krakowie,
  • Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni,
  • Muzeum Auschwitz-Birkenau,
  • drewniane kościoły położone w Binarowej, Dębnie, Lipnicy Murowanej oraz w Sękowej,
  • drewniane cerkwie w Brunarach, Kwiatoniu,Owczarach i Powroźniku,
  • Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Województwo podlaskie

W tym województwie zlokalizowany jest tylko jeden obiekt z listy, a wpis na listę jest w tym przypadku wspólny z Białorusią. Obiektem tym jest Białowieski Park Narodowy. Park chroni unikalny w Europie, jedyny na jej niżu, naturalny las pierwotny. Cechuje go ogromna bioróżnorodność fauny i flory.

Województwo mazowieckie

W tym regionie również znajduje się tylko jeden obiekt wpisany na listę dziedzictwa i jest nim Stare Miasto w Warszawie. Powszechna dostępność tego miejsca sprawia, że bez trudu zwiedzać może każdy chętny.

Województwo lubelskie

Również w tym województwie tylko jeden obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to Stare Miasto w Zamościu. Wpis na listę zawdzięcza między innymi układowi urbanistycznemu charakterystycznemu dla XVI wiecznych miast włoskich. Co ciekawe wszystkie ulice Starego Miasta przecinają się pod kątem prostym.

Województwo kujawsko-pomorskie

Stare Miasto w Toruniu to jedyny obiekt z listy w tym województwie. Jest to obiekt o znaczeniu historycznym którego powstanie datuje się na XIII w. To właśnie tu znajduje się zdecydowana większość wszystkich cennych zabytków Torunia.

Województwo pomorskie

W granicach województwa zlokalizowany jest Malbork, w którym znajduje się zamek będący obiektem umieszczonym na liście. Jego unikalny charakter wyróżnia budowla z XIII w., która w ciągu stuleci była wielokrotnie częściowo niszczona i rekonstruowana. Zamek w Malborku to jeden z najpiękniejszych przykładów architektury doby średniowiecza.

Województwo dolnośląskie

Na południu Polski, w województwie dolnośląskim znajdują się trzy obiekty będące pod szczególną ochroną UNESCO. Są to drewniane Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy. To co je wyróżnia to fakt, że są to największe w całości drewniane budowle o charakterze sakralnym, jakie znajdują się w Europie. Trzecim obiektem jest Hala Stulecia we Wrocławiu.

Województwo lubuskie

W województwie lubuskim znajduje się kolejny obiekt z listy – Park Mużakowski. To jeden z najstarszych i największych parków w Europie. Położony jest na obszarze dwóch państw: Polski i Niemiec.

Województwo podkrapackie

Tu znajdują się stare drewniane cerkwie. Obejrzeć je można w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku.

Województwo śląskie

W tym województwie obiektami uwzględnionymi w dziedzictwie UNESCO są kopalnie rud ołowiu, cynku i srebra wraz systemem gospodarowania podziemnymi wodami w Tarnowskich Górach.

Województwo świętokrzyskie

Tu uwagę zwracają prastare kopalnie krzemienia, tzw. Krzemionki znajdujące się w gminie Ćmielów.

CATEGORY: Polska w weekend


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment:

Full Name: *

Email Address: *

Website:

Copyright 2024. NsThemes WordPress Theme.